ไม้ประดับ-ไม้มงคล

21 ก.ค.

                     

 

 

 

 

 

                                   เสน่ห์จันทร์แดง    

ลักษณะทั่วไป  เป็นไม้ประดับที่มีรูปทรงสวยงามน่าดึงดูดสายตาด้วยความโดดเด่นของใบรูปหัวใจที่มีสีเขียวเข้มตัดกับสีแดงเข้มแต่เป็นพืชไม่ค่อยทนทาน ต้องการดูแลรักษาเป็นไม้พุ่มเตี้ยและแตกกอ สูง 45 – 60 เซนติเมตร มีหัวอยู่ใต้ดิน ลำต้นอยู่เหนือดินก้านใบกลมสีเขียวหรือเขียวอมแดง หรือแดงเลือดหมูใบเป็นรูปหัวใจกลมโตโคนใบมนเว้าเข้าหาก้านใบ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันหลังใบอาจมีสีแดงเลือดหมูออกดอก เป็นช่อแทงออกมาจากกลางต้นออกดอกเป็นกลุ่ม 6 – 7 ดอก ดอกคล้ายดอกหน้าวัว กาบหุ้มดอกสีเขียวอ่อน  มักนิยมเป็นไม้กระถาง หรือไม้คลุมดินในสวนใต้ร่มเงา เมื่อนำมาปลูกในอาคารอาจจะไม่ทนแล้งและโตช้าสักหน่อยแต่เสน่ห์จันทร์แดงเป็นไม้ประดับที่มีคนไทยนิยมปลูก เป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าปลูกไว้แล้วจะโชคดีถ้านำมาตั้งไว้ในร้านค้าจะค้าขายดีมีกำไรเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมแก่คนทั่วไปมีความสามารถสูงในการ ดูดสารพิษในอากาศโดยเฉพาะสารพิษจำพวกแอมโมเนีย

                                      … บอนสี…

ลักษณะทั่วไปบอนสีหรือที่เรียกกันแต่เดิมว่า บอนฝรั่ง จัดเป็นไม้ประเภทล้มลุกมีหัวสะสมออาหารอยู่ใต้ดิน หัวมีลักษณะคล้ายมันฝรั่ง ผิวภายนอกคล้ายเผือกหรือมัน เนื้อในละเอียดขาวนวลหรือขาวอมเหลืองอ่อน (ใช้ขยายพันธ์จากตาหรือเขี้ยวที่แตกงอกออกจากหัว) มีรากเป็นเส้นฝอยเล็กๆ แทงออกมาระหว่างหัวกับรอยต่อของลำต้น ซึ่งลำต้นของบอนสีสั้นมากคือ อยู่บริเวณเหนือหัวขึ้นไประหว่างหัวกับกาบ หากใบแก่ร่วงหลุดไปจึงจะเห็นลำต้น ส่วนที่ต่อจากหัวและลำต้นขึ้นไปเป็นกาบ มีลักษณะไม่กลม แต่แบนคล้ายของต้นกล้วย ต่อจากกาบขึ้นไปจรดคอใบก็เป็นก้านใบ มีบางพันธ์ที่บางก้านจะมีสีเดียวกันตลอดแต่บางก้านมีจุด หรือเส้นสั้น หรือเส้นสั้น หรือยาว เรียกว่า เสี้ยน ซึ่งต่างกับก้าน หรือเป็นที่รวมของสาแหรก หรือเป็นที่รวมของสาแหรก หรือทาง หรือเสี้ยน สำหรับใบก็มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ใบมน ใบแหลม ใบยาว ใบกลม แต่บางแห่งเรียกต่างกันคือ ใบโพธิ์ ใบไผ่ ใบไทย ใบพลู ใบบอน และใบหอก

                                    สาวน้อยประแป้ง

ลักษณะทั่วไปสาวน้อยประแป้งมีชื่อเรียกว่า “ อ้ายใบ” เป็นใบไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศบราซิล และบริเวณลุ่มแม่น้ำอเมซอน สาวน้อยประแป้งเป็นพรรณไม้ที่มีลำต้นกลม แข็งแรง มีความสูงประมาณ 1.5 เมตร มีใบที่ค่อนข้างใหญ่ รูปลักษณะใบพาย โคนใบป้อนมน ส่วนปลายใบแหลม ขนาดใบกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-23 เซนติเมตร พื้นผิวใบเรียบเป็นมัน มีตั้งแต่สีเขียวอ่อน แก่ ลายสีเหลืองครีม สีขาวด่างเป็นเม็ดหรือเป็นเหลี่ยม ก้านใบหนาสีเขียวอมขาว

                                      ต้นโกสน 

ลักษณะทั่วไป      โกสนเป็นพรรณไม้ยืนต้นประเภทไม้พุ่มขนาดย่อมลำต้นมีความสูงประมาณ 3-5 เมตร ผิวลำต้นเรียบสีน้ำตาลปนเทา ลำต้นตรง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มตรงกลม ใบแตกออกจากต้นและปลายกิ่ง ลักษณะใบมีรูปร่าง สีสันขนาด แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ดอกออกเป็นพวงห้อยลงมาด้านล่างซึ่งออกมาจากปลายกิ่งพวงหนึ่งยาวประมาณ10-15เซนติเมตร ดอกมีสีชาวดอกเล็กมากมีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่จะเห็นเกสรตัวผู้เป็นเส้นฝอย การบานของดอกเป็นรูปทรงกลม ส่วนพันธุ์ที่นิยมปลูก เหรียญทอง ไกรทอง ทับทิมทอง ทองอุไร ผู้ชนะสิบทิศ มหาราช หมื่นหาญ รัตนโกสินทร์ เศรษฐีสุพรรณ

                                             พลูด่าง 

ลักษณะทั่วไป  พลูด่างเป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กในเขตร้อน มีลักษณะของใบสีเหลืองต่างสลับสีเขียวอ่อน ใช้สำหรับปลูกประดับให้เลื้อยขึ้นไปในแนวดิ่งหรือปลูกให้เลื้อยขึ้นตามฝาผนังเมื่อปลูกลงดินจะมีใบใหญ่กว่าปลูกในกระถาง ลักษณะต้นทั่วๆไปคล้ายพวก lvy คือเป็นไม้เถาพวกใบเท่านั้น ดอกไม่สวยงามเหมือนดอนพวก Arum มีกาบดอก (Spathes ) สีเขียวอ่อนห่อหุ้มเดือยของดอกอีกทีหนึ่งใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจสีเขียวสดสลับกับสีเหลืองนวล

                                   วาสนาอธิษฐาน

ลักษณะทั่วไปวาสนาอธิษฐานเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นมีความสูงประมาณ4-10เมตรลำต้นกลมต้นตรง ไม่มีกิ่งก้านลำต้นเป็นข้อถี่ผิวเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากลำต้นส่วนยอดเรียงซ้อนกัน เวียนรอบลำต้นเป็นรูปวงกลมลักษณะใบเรียวยาวปลายใบแหลมขอบใบเรียบผิวใบเกลี้ยงเป็นมันสีเขียวตัวใบโค้งงอ ขนาดใบกว้างประมาณ3-6เซนติเมตรยาวประมาณ20-40 เซนติเมตรออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้นช่อดอก มีขนาดใหญ่เป็นรูปทรงกลมช่อดอกยาวดอกมีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็กลุ่มดอกมีสีขาวหรือเหลืองอ่อนกลิ่นหอม ฉุนวาสนาราชินีต่างกับวาสนาอธิษฐานตรงที่สีของใบวาสนาอธิษฐานพื้นใบมีสีเขียวมีลายเส้น สีขาวหรือเหลือง พาดตามยาวของใบ

                                        ลิ้นมังกร

 

ลักษณะทั่วไปลิ้นมังกรเป็นพรรณไม้ที่มีลำต้นเป็นหัวหรือเหง้าอยู่ในดินลักษณะลำต้นเป็นข้อๆใบเกิดจากหัวที่โผล่ออมาพ้นดินเป็นกอ ลักษณะใบยาวปลายแหลมแข็งเป็นมันขอบใบเรียบโค้งงอเล็กน้อยขอบใบมีสีเหลืองกลางใบสีเขียวอ่อนประด้วยเส้นสีเขียวเข้ม ขนาดของใบกว้างประมาณ 4-7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร ก้านดอกประกอบด้วยกลุ่มดอกเป็นชั้น ๆ ลักษณะดอกมีขนาดเล็ก ออกเรียงกันเป็นแนวตามชั้นของก้านดอกดอกมีสีขาวมีกลีบประมาณ 5 กลีบ นาดดอกบานเต็มที่ 2 เซนติเมตร ลักษณะขนาดใบ และสีสรร จะแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์ ใบเงินเป็นพรรณไม้ขนาดเล็ก ลักษณะเป็นพุ่มขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 2-4 เมตรแตกกิ่งสาขาออกจากโคนต้น และเจริญพุ่งตรงไปข้างบน ลำต้นกลมเล็ก สีขาวปนเทา ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ ๆสลับกันตามลำต้น ใบเป็นรูปรี ปลายใบแหลมขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อยขนาดใบกว้างประมาณ3-6 เซนติเมตรยาวประมาณ7-10 เซนติเมตรพื้นใบสีเขียวกลางใบปนด้วยสีขาวหรือเหลืองจาง ๆ ออกดอกเป็นช่อ ตามส่วนยอดของลำต้น ลักษณะดอกเป็นหลอดยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตรโคนหลอดจะมีกลีบดอก 3 กลีบ ดอกมีสีแดงเข้ม

                                      ใบทอง

ลักษณะทั่วไปใบทองเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กลักษณะเป็นพุ่มขนาดกลางลำต้นมีความสูง ประมาณ24เมตรการแตกกิ่งก้านสาขาออกจากโคนต้นและเจริญพุ่งตรงขึ้นไปข้างบน ลำต้นกลมเล็กมีสีขาวปนเทาใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกเป็นคู่ๆสลับกันตามข้อของลำ ต้นหรือกิ่งก้าน ลักษณะใบคล้ายรูปหอกปลายใบแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อยพื้นใบมีสีเหลืองอ่อน ขอบใบจะมีรอยด่างเป็นสีเหลือง ขนาดใบกว้างประมาณ 3-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อสั้นออกตามส่วนยอดของลำต้น ลักษณะเป็นหลอดยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร โคนหลอดจะมีกลีบดอก 3 กลีบ ดอกมีสีม่วง

                                         ใบนาค

ลักษณะทั่วไปใบนาคเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลักษณะเป็นพุ่ม ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-2 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาออกจากโคนต้น และเจริญพุ่งตรงขึ้นไปข้างบน ลำต้นกลมเล็กสีขาวปนเทา ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ๆ ตรงกันข้ามลักษณะใบคล้ายรูปหอก ปลายใบแหลมโคนใบสอบ ขอบใบเรียบพื้นใบมีสีเขียวอมม่วงสีขาวม่วงสีชมพูเข้มปนคละกันไม่เป็นระเบียบขนาดใบกว้างประมาณ 3-6 เซนติเมตรยาวประมาณ 7-10เซนติเมตรดอกออกเป็นช่อสั้นออกตามส่วนยอดลักษณะเป็นหลอดยาวประมาณ2-3 เซนติเมตร โคนหลอดจะมีกลีบดอก 3 กลีบ ปลายดอกบานมีสีม่วง

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: